Sunday, February 7, 2010

MUTIARA KATA

"tidak ada orang yang berjalan yang lebih buruk dari tukang fitnah' 

pujian

'pujian itu satu peyembelihan"
ibnul-Muqaffa' berkata,
"orang yang menerima pujian(dari orang lain)seperti mumuji dirinya sendiri.
berkata sebahagian hukama,
'barang siapa rela dipuji dengan pujian yang bukan pada tempatnya,maka bererti dia telah memberikan ksempatan orang yang mengejek kepadanya"

'jauhilah saling mumuji,sebab hal itu (sebahagian  peyembelihan,jika salah satu diantaramu memuji saudaranya yang tidak boleh tidak maka hendaknya dia berkata;"aku kira,aku tidak membersihkan seseorang terhadap allah."