Saturday, February 6, 2010

Sombong dan menghairankan diri

                                        "Tidak lain keangkuhan itu merupakan kelebihan  kedunguan,orang yang sombong tidak mengerti,kemana dia akan pergi sehingga dia membelok kepada kesombongan itu"

"aku hairan dengan orang-orang yang mengagumkan diri sendiri dengan bentuk dirinya,padahal kelmarin dia itu hanya benih air yang busuk'

"Dan esok selesai keindahan bentuk dirinya,dia berada di liang lahad sebagai bangkai yang busuk,dia diatas kesesatan dan keangkuhannya,diantara dua pakaiannya,dia mengandung kotoran yakni perutnya.

"bahawasanya 'ujub' (mengagumkan diri sendiri) itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar.

KEUTAMAAN MENJERNIHKAN HATI

"Wahai anakku,adab kesopanan adalah sebagai tiang kekuatan yang allah memperkuatkan lagi dengan akal denganya dan sebagai pakaian yang allah menhiasi dengannya kepada orang-orang yang tidak mempunyai hiasan kemuliaan"

"adab kesopanan itu merupakan lukisan dari akal fikiran ,maka lukislah akal fikiranmu sekehendakmu'

"akal fikiran tanpa adab sebagaimana pohon yang mandul dan dengan adab ,akal fikiran seperti pohon yng membuahkannya.