Wednesday, February 17, 2010

Ketika hampir keluar mani hendaklah membaca doa ini dalam hati

 


No comments:

Post a Comment